Fundacja HER Docs / HER Docs Film Festival

Obserwuj
[scroll for English]

Fundacja HER Docs to założona w 2019 roku przez Maję Szydłowską, Katarzynę Korytowską i Weronikę Adamowską fundacja non-profit, aktywna w świecie kultury i sztuki. Misją Fundacji HER Docs jest upowszechnianie kina dokumentalnego autorstwa kobiet, promocja twórczości kobiet, wspieranie kobiet i dziewczyn. Poprzez działania Fundacji chcemy dołożyć swoją cegiełkę do walki o równe szanse, nie tylko w branży filmowej. Pragniemy poruszać tematy ważne dla kobiet, dziewczyn i całego społeczeństwa obywatelskiego, a poprzez siłę wizualnej (her)storii inspirować i inicjować zmianę społeczną.

Oprócz szeroko pojętego wspierania i promowania twórczości filmowej kobiet, jednym z głównych celów Fundacji jest edukacja poprzez film dokumentalny, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży licealnej. Program ten obejmuje m.in. edukację seksualną i ekologiczną, kształtowanie postaw obywatelskich, inspirowanie społecznego aktywizmu, działanie na rzecz praw kobiet, równouprawnienia i tolerancji, walki z dyskryminacją i stereotypami w postrzeganiu ról społecznych, przeciwdziałania homofobii.

Głównym projektem realizowanym przez Fundację HER Docs jest HER Docs Film Festival - międzynarodowy festiwal prezentujący bogatą twórczość filmową kobiet. Pierwsza edycja festiwalu (6-10.03.2020), organizowana wokół Międzynarodowego Dnia Kobiet, okazała się wielkim sukcesem, a festiwal odwiedziło ponad 4500 osób z Polski i zagranicy. W programie znalazło się ponad 60 filmów oraz ponad 20 darmowych wydarzeń towarzyszących, w tym debaty, warsztaty, spotkania z twórczyniami, impreza performatywno-muzyczna. Kolejna edycja festiwalu planowana jest w dniach 5-9 marca 2021 r. w Warszawie, ponownie wokół Międzynarodowego Dnia Kobiet. Więcej informacji o festiwalu na: www.herdocs.pl.

Fundacja ma na swoim koncie również cieszący się dużą popularnością cykl comiesięcznych pokazów w warszawskiej Kinotece oraz towarzyszących im spotkań z zaproszonymi reżyserkami, filmoznawczyniami, dziennikarkami i ekspertkami, w którym od 10.2019 do 02.2020 roku udział wzięło ponad 750 osób.

HER Docs ONLINE to kolejny projekt Fundacji, który tym razem umożliwi publiczności z całej Polski obejrzenie wybranych filmów z programu pierwszej edycji festiwalu cieszących się największym zainteresowaniem, jak również nowych tytułów, niepokazywanych dotąd w Polsce.

[English]

The HER Docs Foundation is a non-profit foundation established in 2019 by Maja Szydłowska, Katarzyna Korytowska and Weronika Adamowska, active mainly in the fields of culture and art. The mission of the HER Docs Foundation is to popularize documentary films made by womxn, to promote womxn's creativity, and to support and empower womxn and girls. Through the activities of the Foundation, we want to contribute to the fight for equal access and opportunities, not only in the film industry. We want to raise issues important to womxn, girls and the entire civil society, and through the power of visual (her)story, inspire and initiate social change.

Apart from the broadly understood support and promotion of womxn's film oeuvre, one of the main goals of the Foundation is education through documentary films, with particular emphasis on youth. This program includes sex and environmental education, shaping civic attitudes, inspiring social activism, promoting womxn's rights, equality and tolerance, combating discrimination and stereotypes in perceiving gender and social roles, counteracting homophobia.

The main project implemented by the HER Docs Foundation is the HER Docs Film Festival - an annual, international festival presenting the film oeuvre of womxn. The first edition of the festival (March 6-10, 2020), organized around the International Women's Day, turned out to be a great success, and the festival was attended by over 4,500 viewers from Poland and abroad. The festival’s program included over 60 films and over 20 free of charge accompanying events, including debates, workshops, meetings with the filmmakers, and a performative and music event. The next edition of the festival is planned for 5-9 March, 2021 in Warsaw, again around the International Women's Day. More information about the festival can be found at: https://en.herdocs.pl.

The HER Docs Foundation was also the organizer of a series of monthly screenings at the Kinoteka theater in Warsaw and accompanying meetings with invited filmmakers, journalists and experts, in which over 750 viewers took part from October 2019 to February 2020.

HER Docs ONLINE is another project of the Foundation, which this time will allow audiences across Poland to watch selected, most popular films from the program of the first edition of the festival, as well as some new titles, shown in Poland for the first time.
Bezpieczne płatności z technologią AutoPay
Spinner
Ładowanie...

Dbamy o twoją prywatność!

Korzystanie z plików cookie pozwala nam zapewnić ci większa wygodę w korzystaniu z serwisu, a nam pomoże się rozwijać