Film dostępny do oglądania w dniach 22-31 października 2021 podczas edycji online 2. HER Docs Film Festival.

reż. Jaśmina Wójcik (Polska / 2021 / 13 min.)

„Iść na sarhę znaczyło tyle, co wędrować swobodnie, tak jak się chce, bez ograniczeń – czasownikową formą tego słowa określano czynność wypuszczania o świcie bydła na popas. Używany powszechnie rzeczownik sarha to potoczna, trochę zniekształcona forma klasycznego leksemu. Ktoś, kto idzie na sarhę, wędruje bez celu, nie bacząc na ograniczenia czasowe i przestrzenne, idzie tam, gdzie poprowadzi go jego duch, idzie nakarmić swoją duszę i się odnowić. Nie każda wycieczka zasługuje jednak na miano sarhy. Pójść na sarhę znaczy dać się ponieść. To euforia bez sztucznego wspomagania, odlot w palestyńskim stylu”.
Raja Shehadeh „Zapiski o znikającym krajobrazie. Palestyńskie wędrówki”

Bliski Wschód, Palestyna, Ziemia Święta – dla pary polskich artystów Jaśminy Wójcik i Kuby Wróblewskiego, to miejsca intensywne i mistyczne. Chcieli podzielić się tym doświadczeniem ze swoimi kilkuletnimi córkami. Dwie siostry obserwują Palestynę bez uprzedzeń, z dziecięcą ciekawością i otwartością. Mówią wprost o konflikcie, z którym bezpośrednio się zetknęły. Budują swoje światy, zatrzymują się, kontemplują inną niż znaną im przyrodę. Artyści-rodzice towarzyszą im w tej podróży i starają się patrzeć ich oczami. Podróż ta rezonuje nawet po powrocie do Polski – w rozmowach i wspomnieniach.

Film został zrealizowany podczas rezydencji artystycznej w Palestynie w ramach projektu „Codzienne formy oporu” we współpracy Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski z miastem Ramallah przy wsparciu Miasta Stołecznego Warszawa.


[English]
The film is available for viewing on October 22-31, 2021 during the online edition of the 2nd HER Docs Film Festival.

dir. Jaśmina Wójcik (Poland / 2021 / 13')

“To go on a sarha was to roam freely, at will, without restraint… The verb form of the word means to let the cattle out to pasture early in the morning, leaving them to wander and graze at liberty The commonly used noun sarha is a colloquial corruption of the classical word. A man going on a sarha wanders aimlessly, not restricted by time and place, going where his spirit takes him to nourish his soul and rejuvenate himself. But not any excursion would qualify as a sarha. Going on a sarha implies letting go. It is a drug-free high, Palestinian style.”
Raja Shehadeh, “Palestinian Walks: Forays into a Vanishing Landscape”

The Middle East, Palestine, the Holy Land - for the Polish artists Jaśmina Wójcik and Kuba Wróblewski, these are intense and mystical places. They wanted to share this experience with their little daughters. The two sisters observe Palestine without prejudice, with childlike curiosity and openness. They speak straightforwardly about the conflict they were directly confronted with. They build their own worlds, they stop and contemplate a nature that is so different from the one they know. The parents-artists accompany them on this adventure, trying to see the world through their daughters’ eyes. The journey continues to resonate even when they return to Poland - in conversations and memories.

The film was produced during an artist residency in Palestine as a part of the project “Everyday Forms of Resistance”, realized in collaboration between the Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art and the city of Ramallah, with the support of the Capital City of Warsaw.

Na czym to polega?

 

Zaloguj się na www.onestage.pl.

Kup bilet na wydarzenie online poprzez zintegrowany z platformą system płatności.

Po zalogowaniu i opłaceniu, dostaniesz dostęp do transmisji.

Udostępnij wydarzenie swoim znajomym!

Bezpieczne płatności z technologią AutoPay
Spinner
Ładowanie...

Dbamy o twoją prywatność!

Korzystanie z plików cookie pozwala nam zapewnić ci większa wygodę w korzystaniu z serwisu, a nam pomoże się rozwijać